Categories
Гради Пластична Хирургија Тело

Гинекомастија – корекција на гради

Гинекомастија - корекција на гради

Гинекомастија – корекција на гради

Гинекомастија е состојба кога машките гради се зголемуваат и добиваат делумно женски изглед. Исто така, може спорадично да се појави кај жените и она што е можеби најкарактеристично е што се јавува на сите возрасти.

 • Гинекомастијата се разликува од т.н. псевдогинекомастија, која се јавува како резултат на акумулација на масно ткиво.

  Вистинската гинекомастија е поделена на:

  • неонатална,
  • адолесцентна – пубертетска,
  • адултна – кај постари лица.

  Главната причина за зголемување на машките гради е зголемување на естрогенот (женски полов хормон) и истовремено намалување на тестостеронот (машки полов хормон).

  Причините за гинекомастија можат да бидат одредени видови на рак (дојка, бели дробови, црн дроб), системски заболувања, трауми, дебелина, како и злоупотреба на одредени лекови и наркотици.

Гинекомастија се изведува под целосна анестезија.

Се зема анамнезата на пациентот, се прави план и се прави предоперативно исцртување на пациентот, а потоа се пристапува до првите линии за инцизија (т.е. првите засеци).

Принципите и критериумите при планирање на операција на гинекомастија се:

 • количината на вишок кожа
 • решавање на одреден степен на птоза (одредена спуштеност на дојката, „висење“ на дојка)
 • количината на масното ткиво
 • количината на ткиво со жлезди
 • големината на nipple – aerola complexa (брадавица)

Можни компликации:

 • хематом (најчеста компликација во 5-15% од случаите)
 • серома
 • некроза на брадавиците
 • прекумерна корекција – претерана корекција, којашто доведува до таков деформитет кој е многу тежок да се коригира
 • недоволна корекција – недоволна корекција
 • постоперативна асиметрија на десната и левата града
 • релокализација и асиметрија на брадавиците
 • вкочанетост на брадавиците
 • постоперативни лузни

Што се однесува до самата операција за намалување на градите, тоа може да биде класична операција, може да биде SAL (сукциона липосукција) – кога имаме премногу масно ткиво и UAL (ултразвучна липосукција) – кога дојката е зголемена поради масно и поради жлездено ткиво.

закажете третман

Изберете и закажете третмани за
Гинекомастија

Етерна Белград – Скопје © Сите права задржани

Categories
Гради Пластична Хирургија Тело

Корекција на асиметрија на гради

Корекција на асиметрија на гради

Корекција на асиметрија на гради

Пластичната и естетската хирургија имаат свој значаен придонес кога станува збор за корекција на асиметријата на гради.

Корекција на асиметрија на гради - Самата асиметрија може да биде предизвикана од неколку фактори и може да се појави како резултат на:

 • анатомската градба,
 • стекнат деформитет,
 • како последица на одредени претходни корекции.

Асиметријата  може да се реши со вметнување силиконски имплант, со употреба на липотрансфер (пренос на маснотии, кој претходно се зема од одредена донорска регија), со помош на редукција на кожата (се врши деепителизација на површинскиот слој на кожата и на тој начин се постигнува намалување, т.е. редукција на дојката којашто не е симетрична во однос на анатомскиот изглед на другата дојка). 

Типот на интервенција која ќе се примени за да се реши асиметријата и да се коригираат дојките, пред се зависи од постојните индикации, од реалните оперативни можности и од одлуката на хирургот, се со цел да се постигне максимален ефект со минимална манипулација. Важна работа кога се во прашање дојките секако е nipple – аерола комплекс, т.е. брадавица. Како и со другите интервенции, вклучувајќи ги и оние поврзани со асиметрија, мора да се внимава да се зачува анатомијата и функцијата на брадавицата.

Корекција на асиметрија на гради – Операција

Операцијата се изведува под општа анестезија. Пред самата интервенција се изготвува оперативен план, се исцртува оперативното поле, а самата интервенција успешно се завршува со шиење на кожата, по што следи преврска.

Во постоперативниот период, пациентот треба да се придржува до хигиенски и диететски режим, пропишана антибиотска терапија и, доколку е потребно, терапија со аналгетици.

Можни компликации:

 • хематом,
 • инфекција,
 • хипертрофична лузна,
 • можна дисколорација околу брадавиците.

Прекумерната корекција (кога се прави преголемо затегнување на кожата, се става премногу масно ткиво или се става преголем имплант) се смета за најголема компликација.

закажете третман

Изберете и закажете третмани за
Корекција на асиметрија на гради

Етерна Белград – Скопје © Сите права задржани

Categories
Гради Пластична Хирургија Тело

Корекција на брадавици

Корекција на брадавици

Корекција на брадавици

Корекција на вовлечени брадавици еднострано и двострано

Корекција на брадавици - Брадавицата (nipple - aerola complex) претставува многу важен анатомски и функционален дел од целата дојка. Соодветно на тоа, игра важна улога во однос на естетскиот изглед, но и функционалноста бидејќи е нераскинлив дел од системот за доење, т.е. лактација. Исто така, има сетилна и тактилна улога, играјќи важна улога во самодовербата на жената.

Кога станува збор за корекции на дојките во прашање, посебно значење се придава на корекција на брадавиците. Од анамнезата добиваме информации за тоа кога брадавицата станала вовлечена и дали е поврзана со одредени патолошки состојби. Откако ќе се направат сите испитувања, се пристапува до оперативниот план каде се врши означување, исцртување и означување.

Еднострана корекција значи дека коригираме само една брадавица, додека двострана корекција значи дека корекцијата се однесува на двете брадавици.

Оперативните техники ги одредуваат хирургот и неговиот тим

Самата операција е успешно завршена по корекција на овој важен комплекс, со шиење, т.е. фиксација со хируршки конци. Потоа следува нанесување на локални антибиотски масти кои имаат заштитна улога и дополнително ја хидрираат кожата за да се спречи прекумерно сушење и дехидратација. По потреба се даваат системски антибиотици и лекови против болки.

Постоперативниот период е релативно безболен и по кратко време пациентката може да се врати на секојдневните активности без преголем напор и оптоварување, и со одреден пропишан хигиенско-диететски режим.

Можни компликации:

 • Губење на брадавицата (инциденца 0,5%),
 • Естетски неприфатливи лузни,
 • Некроза на одреден реконструктивен дел, кој професионално се нарекува лобус,
 • Неправилна положба на брадавицата (неприлагодена положба на самата брадавица),
 • Козметички разочарувачки резултат.

закажете третман

Изберете и закажете третмани за
Корекција на брадавици

Етерна Белград – Скопје © Сите права задржани

Categories
Гради Пластична Хирургија Тело

Намалување на дојки со целосна и локална анестезија

Намалување на дојки со целосна и локална анестезија

Намалување на дојки со целосна и локална анестезија

Намалување на дојки со целосна анестезија

Намалување на дојки – Дојките се сметаат за големи ако надминуваат 500 g. Најчесто, дојките се зголемуваат за сметка на масното ткиво. Зголемените дојки влијаат на квалитетот на животот, доведуваат до непријатни болки во грбот и рамената, го отежнуваат дишењето, предизвикуваат промени на кожата.

Операцијата редукциона мамопластика се изведува под целосна анестезија. По предоперативни прегледи, изготвување на план за интервенција и давање на анестезија, се започнува операцијата која завршува со педантна хемостаза (запирање на крварење од крвните садови) и шиење на кожата.

Можни компликации:

 • Хематом
 • Инфекција
 • Лузна (хипертрофична)
 • Асиметрија на гради
 • Намалена чувствителност на гради
 • Неможност за доење

Намалување на дојки со локална анестезија

Доколку оперативниот хирург и неговиот помошник донесат одлука, водени од индикациите и предоперативното планирање, дека операцијата за намалување на градите може да се изврши под локална анестезија, се пристапува кон такво планирање на самата оперативна процедура. Генерално, во вакви случаи се работи за помали интервенции, каде што времето кое што му е потребно на хирургот за успешно извршување на операцијата е значително помало.

Уште една добра страна на овој тип на операција за редукција на дојките е тоа што за време на самата интервенција, пациентот е буден и контактибилен, свесен, не чувствува болка, но не е седатиран.

Самиот чин на операција за редукција со локална анестезија подразбира побрз, условно кажано, поблаг постоперативен тек.

Можни компликации се секако истите оние што би се случиле доколку операцијата за намалување на дојките се изведува под целосна анестезија:

 • Хематом
 • Инфекција
 • Лузна (хипертрофична)
 • Асиметрија на гради
 • Намалена чувствителност на гради
 • Неможност за доење

закажете третман

Изберете и закажете третмани за
Намалување на дојки со целосна и локална анестезија

Етерна Белград – Скопје © Сите права задржани

Categories
Гради Пластична Хирургија Тело

Зголемување на гради со импланти

Зголемување на гради со импланти

Зголемување на гради со импланти

Градите отсекогаш биле симбол на женственост, сензуалност, мајчинство, а речиси и да нема жена која не би сакала да има убави гради кои се во согласност со нејзините пропорции.
Кога станува збор за градите, постојат приближно две процедури:

 1. Процедура за зголемување на градите – аугментација
 2. Процедура за намалување на гради – редукција

Од 1962 година, кога е направена првата протеза, до денес, зафатите на градите буквално достигнаа неверојатен напредок.

Аугментација на гради - зголемување со импланти

Предоперативната евалуација на пациентката вклучува анамнеза, за можни поранешни проблеми поврзани со градите.

Физичкиот преглед треба да ја вклучи структурата на телото како целина, со фокус на димензиите и обликот на градниот кош. Посебен акцент се става на големината, обликот и изгледот на т.н. nipple – aerola compleksa (брадавици).

Големината на имплантот ја одредува хирургот во договор со пациентката, почитувајќи ги нејзините желби, како и објективните можности (на пр. конституцијата на градниот кош).

По правилно планирање и исцртување, како и по целосна анестезија, хирургот и неговиот асистент, како и анестезиолошкиот тим, продолжуваат со операцијата за зголемување на градите.

Постоперативен третман – преврзувањето по операцијата за зголемување на градите зависи од носење појас, до големи оклузивни завои.

Масажата на градите е неопходен дел од постоперативната нега. Овој третман започнува 24 часа по процедурата, и секој ден во тек на 6 месеци. Градите се масираат два пати на ден по 10-15 минути.

Можни компликации:

 • хематом (се создава во првите 24 часа), потребна е дренажа
 • сензорни промени, претежно минливи и транзиторни по природа
 • нарушување на чувствителноста
 • инфекција
 • лузна
 • ерозија
 • капсуларна контрактура, т.е. прекумерна цврстина на дојката

Редукција на гради

Редукција на гради (редукциона мамопластика) е операција која подразбира намалување на градите, заедно со преместување и зачувување на брадавиците. Важен сегмент од оваа операција е зачувувањето на функционалната сензибилност и способноста за лактација, т.е. доење.

Индикации за оваа операција се:

 • физички
 • физиолошки
 • естетски

Градите се сметаат за големи ако надминуваат 500 гр. Најчесто градите се зголемуваат за сметка на масното ткиво. Зголемените гради влијаат на квалитетот на животот, доведуваат до непријатни болки во грбот и рамената, отежнато дишење, промени на кожата.

Операцијата за намалување на гради се прави со целосна анестезија. По предоперативни прегледи, правење план за интервенција, исцртување и давање анестезија, се започнува операцијата која завршува со педантна хемостаза (запирање на крварење од крвните садови) и шиење на кожата.

Можни компликации:

 • хематом
 • инфекција
 • лузна (хипертрофична)
 • асиметрија на градите
 • намалување на чувствителноста на гради
 • неможност за доење

Конците се отстрануваат 10 дена по операцијата и се препорачува хигиенско-диететски режим, со постепено враќање на секојдневните активности.

закажете третман

Изберете и закажете третмани за
Операција на гради: аугментација и редукција

Етерна Белград – Скопје © Сите права задржани