Categories
Гради Пластична Хирургија Тело

Гинекомастија – корекција на гради

Гинекомастија - корекција на гради

Гинекомастија – корекција на гради

Гинекомастија е состојба кога машките гради се зголемуваат и добиваат делумно женски изглед. Исто така, може спорадично да се појави кај жените и она што е можеби најкарактеристично е што се јавува на сите возрасти.

 • Гинекомастијата се разликува од т.н. псевдогинекомастија, која се јавува како резултат на акумулација на масно ткиво.

  Вистинската гинекомастија е поделена на:

  • неонатална,
  • адолесцентна – пубертетска,
  • адултна – кај постари лица.

  Главната причина за зголемување на машките гради е зголемување на естрогенот (женски полов хормон) и истовремено намалување на тестостеронот (машки полов хормон).

  Причините за гинекомастија можат да бидат одредени видови на рак (дојка, бели дробови, црн дроб), системски заболувања, трауми, дебелина, како и злоупотреба на одредени лекови и наркотици.

Гинекомастија се изведува под целосна анестезија.

Се зема анамнезата на пациентот, се прави план и се прави предоперативно исцртување на пациентот, а потоа се пристапува до првите линии за инцизија (т.е. првите засеци).

Принципите и критериумите при планирање на операција на гинекомастија се:

 • количината на вишок кожа
 • решавање на одреден степен на птоза (одредена спуштеност на дојката, „висење“ на дојка)
 • количината на масното ткиво
 • количината на ткиво со жлезди
 • големината на nipple – aerola complexa (брадавица)

Можни компликации:

 • хематом (најчеста компликација во 5-15% од случаите)
 • серома
 • некроза на брадавиците
 • прекумерна корекција – претерана корекција, којашто доведува до таков деформитет кој е многу тежок да се коригира
 • недоволна корекција – недоволна корекција
 • постоперативна асиметрија на десната и левата града
 • релокализација и асиметрија на брадавиците
 • вкочанетост на брадавиците
 • постоперативни лузни

Што се однесува до самата операција за намалување на градите, тоа може да биде класична операција, може да биде SAL (сукциона липосукција) – кога имаме премногу масно ткиво и UAL (ултразвучна липосукција) – кога дојката е зголемена поради масно и поради жлездено ткиво.

закажете третман

Изберете и закажете третмани за
Гинекомастија

Етерна Белград – Скопје © Сите права задржани

Categories
Гради Пластична Хирургија Тело

Корекција на асиметрија на гради

Корекција на асиметрија на гради

Корекција на асиметрија на гради

Пластичната и естетската хирургија имаат свој значаен придонес кога станува збор за корекција на асиметријата на гради.

Корекција на асиметрија на гради - Самата асиметрија може да биде предизвикана од неколку фактори и може да се појави како резултат на:

 • анатомската градба,
 • стекнат деформитет,
 • како последица на одредени претходни корекции.

Асиметријата  може да се реши со вметнување силиконски имплант, со употреба на липотрансфер (пренос на маснотии, кој претходно се зема од одредена донорска регија), со помош на редукција на кожата (се врши деепителизација на површинскиот слој на кожата и на тој начин се постигнува намалување, т.е. редукција на дојката којашто не е симетрична во однос на анатомскиот изглед на другата дојка). 

Типот на интервенција која ќе се примени за да се реши асиметријата и да се коригираат дојките, пред се зависи од постојните индикации, од реалните оперативни можности и од одлуката на хирургот, се со цел да се постигне максимален ефект со минимална манипулација. Важна работа кога се во прашање дојките секако е nipple – аерола комплекс, т.е. брадавица. Како и со другите интервенции, вклучувајќи ги и оние поврзани со асиметрија, мора да се внимава да се зачува анатомијата и функцијата на брадавицата.

Корекција на асиметрија на гради – Операција

Операцијата се изведува под општа анестезија. Пред самата интервенција се изготвува оперативен план, се исцртува оперативното поле, а самата интервенција успешно се завршува со шиење на кожата, по што следи преврска.

Во постоперативниот период, пациентот треба да се придржува до хигиенски и диететски режим, пропишана антибиотска терапија и, доколку е потребно, терапија со аналгетици.

Можни компликации:

 • хематом,
 • инфекција,
 • хипертрофична лузна,
 • можна дисколорација околу брадавиците.

Прекумерната корекција (кога се прави преголемо затегнување на кожата, се става премногу масно ткиво или се става преголем имплант) се смета за најголема компликација.

закажете третман

Изберете и закажете третмани за
Корекција на асиметрија на гради

Етерна Белград – Скопје © Сите права задржани

Categories
Гради Пластична Хирургија Тело

Корекција на брадавици

Корекција на брадавици

Корекција на брадавици

Корекција на вовлечени брадавици еднострано и двострано

Корекција на брадавици - Брадавицата (nipple - aerola complex) претставува многу важен анатомски и функционален дел од целата дојка. Соодветно на тоа, игра важна улога во однос на естетскиот изглед, но и функционалноста бидејќи е нераскинлив дел од системот за доење, т.е. лактација. Исто така, има сетилна и тактилна улога, играјќи важна улога во самодовербата на жената.

Кога станува збор за корекции на дојките во прашање, посебно значење се придава на корекција на брадавиците. Од анамнезата добиваме информации за тоа кога брадавицата станала вовлечена и дали е поврзана со одредени патолошки состојби. Откако ќе се направат сите испитувања, се пристапува до оперативниот план каде се врши означување, исцртување и означување.

Еднострана корекција значи дека коригираме само една брадавица, додека двострана корекција значи дека корекцијата се однесува на двете брадавици.

Оперативните техники ги одредуваат хирургот и неговиот тим

Самата операција е успешно завршена по корекција на овој важен комплекс, со шиење, т.е. фиксација со хируршки конци. Потоа следува нанесување на локални антибиотски масти кои имаат заштитна улога и дополнително ја хидрираат кожата за да се спречи прекумерно сушење и дехидратација. По потреба се даваат системски антибиотици и лекови против болки.

Постоперативниот период е релативно безболен и по кратко време пациентката може да се врати на секојдневните активности без преголем напор и оптоварување, и со одреден пропишан хигиенско-диететски режим.

Можни компликации:

 • Губење на брадавицата (инциденца 0,5%),
 • Естетски неприфатливи лузни,
 • Некроза на одреден реконструктивен дел, кој професионално се нарекува лобус,
 • Неправилна положба на брадавицата (неприлагодена положба на самата брадавица),
 • Козметички разочарувачки резултат.

закажете третман

Изберете и закажете третмани за
Корекција на брадавици

Етерна Белград – Скопје © Сите права задржани

Categories
Гради Пластична Хирургија Тело

Намалување на дојки со целосна и локална анестезија

Намалување на дојки со целосна и локална анестезија

Намалување на дојки со целосна и локална анестезија

Намалување на дојки со целосна анестезија

Намалување на дојки – Дојките се сметаат за големи ако надминуваат 500 g. Најчесто, дојките се зголемуваат за сметка на масното ткиво. Зголемените дојки влијаат на квалитетот на животот, доведуваат до непријатни болки во грбот и рамената, го отежнуваат дишењето, предизвикуваат промени на кожата.

Операцијата редукциона мамопластика се изведува под целосна анестезија. По предоперативни прегледи, изготвување на план за интервенција и давање на анестезија, се започнува операцијата која завршува со педантна хемостаза (запирање на крварење од крвните садови) и шиење на кожата.

Можни компликации:

 • Хематом
 • Инфекција
 • Лузна (хипертрофична)
 • Асиметрија на гради
 • Намалена чувствителност на гради
 • Неможност за доење

Намалување на дојки со локална анестезија

Доколку оперативниот хирург и неговиот помошник донесат одлука, водени од индикациите и предоперативното планирање, дека операцијата за намалување на градите може да се изврши под локална анестезија, се пристапува кон такво планирање на самата оперативна процедура. Генерално, во вакви случаи се работи за помали интервенции, каде што времето кое што му е потребно на хирургот за успешно извршување на операцијата е значително помало.

Уште една добра страна на овој тип на операција за редукција на дојките е тоа што за време на самата интервенција, пациентот е буден и контактибилен, свесен, не чувствува болка, но не е седатиран.

Самиот чин на операција за редукција со локална анестезија подразбира побрз, условно кажано, поблаг постоперативен тек.

Можни компликации се секако истите оние што би се случиле доколку операцијата за намалување на дојките се изведува под целосна анестезија:

 • Хематом
 • Инфекција
 • Лузна (хипертрофична)
 • Асиметрија на гради
 • Намалена чувствителност на гради
 • Неможност за доење

закажете третман

Изберете и закажете третмани за
Намалување на дојки со целосна и локална анестезија

Етерна Белград – Скопје © Сите права задржани

Categories
Гради Пластична Хирургија Тело

Зголемување на гради со импланти

Зголемување на гради со импланти

Зголемување на гради со импланти

Градите отсекогаш биле симбол на женственост, сензуалност, мајчинство, а речиси и да нема жена која не би сакала да има убави гради кои се во согласност со нејзините пропорции.
Кога станува збор за градите, постојат приближно две процедури:

 1. Процедура за зголемување на градите – аугментација
 2. Процедура за намалување на гради – редукција

Од 1962 година, кога е направена првата протеза, до денес, зафатите на градите буквално достигнаа неверојатен напредок.

Аугментација на гради - зголемување со импланти

Предоперативната евалуација на пациентката вклучува анамнеза, за можни поранешни проблеми поврзани со градите.

Физичкиот преглед треба да ја вклучи структурата на телото како целина, со фокус на димензиите и обликот на градниот кош. Посебен акцент се става на големината, обликот и изгледот на т.н. nipple – aerola compleksa (брадавици).

Големината на имплантот ја одредува хирургот во договор со пациентката, почитувајќи ги нејзините желби, како и објективните можности (на пр. конституцијата на градниот кош).

По правилно планирање и исцртување, како и по целосна анестезија, хирургот и неговиот асистент, како и анестезиолошкиот тим, продолжуваат со операцијата за зголемување на градите.

Постоперативен третман – преврзувањето по операцијата за зголемување на градите зависи од носење појас, до големи оклузивни завои.

Масажата на градите е неопходен дел од постоперативната нега. Овој третман започнува 24 часа по процедурата, и секој ден во тек на 6 месеци. Градите се масираат два пати на ден по 10-15 минути.

Можни компликации:

 • хематом (се создава во првите 24 часа), потребна е дренажа
 • сензорни промени, претежно минливи и транзиторни по природа
 • нарушување на чувствителноста
 • инфекција
 • лузна
 • ерозија
 • капсуларна контрактура, т.е. прекумерна цврстина на дојката

Редукција на гради

Редукција на гради (редукциона мамопластика) е операција која подразбира намалување на градите, заедно со преместување и зачувување на брадавиците. Важен сегмент од оваа операција е зачувувањето на функционалната сензибилност и способноста за лактација, т.е. доење.

Индикации за оваа операција се:

 • физички
 • физиолошки
 • естетски

Градите се сметаат за големи ако надминуваат 500 гр. Најчесто градите се зголемуваат за сметка на масното ткиво. Зголемените гради влијаат на квалитетот на животот, доведуваат до непријатни болки во грбот и рамената, отежнато дишење, промени на кожата.

Операцијата за намалување на гради се прави со целосна анестезија. По предоперативни прегледи, правење план за интервенција, исцртување и давање анестезија, се започнува операцијата која завршува со педантна хемостаза (запирање на крварење од крвните садови) и шиење на кожата.

Можни компликации:

 • хематом
 • инфекција
 • лузна (хипертрофична)
 • асиметрија на градите
 • намалување на чувствителноста на гради
 • неможност за доење

Конците се отстрануваат 10 дена по операцијата и се препорачува хигиенско-диететски режим, со постепено враќање на секојдневните активности.

закажете третман

Изберете и закажете третмани за
Операција на гради: аугментација и редукција

Етерна Белград – Скопје © Сите права задржани

Categories
Пластична Хирургија Тело

Вагинопластика

Вагинопластика

Вагинопластика

Убавината подразбира хармонија на целото тело, па затоа интимната зона не смее да биде исклучок.

И покрај тоа што не се зборува многу за неа, вагинопластиката во последно време стана многу популарна.

Вагинопластиката ја враќа затегнатоста и обликот на вагината кој се променил со текот на годините. Сепак, естетиката и подмладувањето не се единствените причини за интимна пластична хирургија.

Постојат голем број на индикации за спроведување на оваа естетска процедура:

 • Асиметрија на малите и големите усни,
 • Хипертрофија на малите усни,
 • Вродени аномалии во развојот на женските полови органи,
 • Други деформации на надворешните генитални органи.

Многубројни проблеми во интимната зона можат да влијаат на самодовербата на жената и да го попречуваат нејзиниот сексуален живот.

Хирургија на интимната зона - Вагинопластика

Подмладување на вагината по породувањето

Поранешниот облик на вагината пред породување можете да го вратите со едноставна хируршка интервенција под локална анестезија, со еднодневен престој во нашата болница Етерна. Доколку би се чувствувала поудобно, на пациентката може да и се даде и општа анестезија. Операцијата се состои од отстранување на постојната лузна од епизиотомија и повторно поврзување на мускулите кои биле исечени за време на породувањето. Пред самата вагинопластика, се прават лабораториски анализи на крвта, а самата интервенција е класифицирана како „рутинска“.

Колку долго трае постоперативното закрепнување по вагинопластика?

Постоперативното закрепнување трае неколку дена. Потребно е пациентката да одмори, да ја извршува вообичаената вагинална хигиена, да нанесува ладни облоги и да зема аналгетик по совет на нашиот лекар. По неколку дена, пациентката може да се врати на секојдневните активности. Пациентката може да има сексуални односи десет дена по интервенцијата.

По вагинопластиката, пациентката ќе биде задоволна од ново-стариот изглед на вагината и ќе си ја врати самодовербата. Пластичните хирурзи применуваат микрохируршка техника, па лузната е многу тенка, како влакно од коса.

закажете третман

Изберете и закажете третмани за
Вагинопластика

Етерна Белград – Скопје © Сите права задржани

Categories
Пластична Хирургија Тело

Зголемување на задник со трансплантација на масно ткиво

Зголемување на задник со трансплантација на масно ткиво

Зголемување на задник со трансплантација на масно ткиво

Зголемувањето на задникот со трансплантација на масно ткиво е естетска операција која, по своите карактеристики, е поврзана и со липосукција и со реконструкција на глутеалната регија, сѐ со една единствена цел, да се зголеми посакуваниот регион.

Масното ткиво претставува автологно ткиво (ткиво од самиот пациент) и на тој начин ова ткиво има одредени биолошки својства кои се карактеристични за самиот пациент.

Кандидати за оваа операција се пациенти кои, покрај реални и објективни индикации, не би сакале да го зголемат задникот со импланти, па затоа вистинскиот избор, кога станува збор за аугментација, е нивното сопствено масно ткиво. Како и секоја друга естетска интервенција, таа започнува со земање анамнеза, испитување и исцртување на пациентот пред огледало во стоечка положба.
Самата операција за зголемување на задникот се изведува под општа анестезија или аналгоседација.

Најпрво се врши липосукција на критичните делови од телото од кои, со помош на канили со различен дијаметар, се земаат (евакуираат) маснотии. Потоа земеното масно ткиво хируршки се обработува и се подготвува за аплицирање во задникот, т.е. да се направи популарниот трансфер на маснотии (липотрансфер).

Со самата интервенција се постигнуваат два ефекта:

 • се зголемува задникот, т.е. се додава саканиот волумен
 • се врши дополнително контурирање на задникот, односно на липоскулптурата

По завршувањето на апликацијата на масното ткиво, пациентката се буди, портите (влезните точки каде што биле канилите) се зашиени и врз нив се става завој, со цел да се изолираат, со цел регионите кои даваат и примаат маснотии да се изолираат од остатокот од телото заради превенција.

Постоперативен тек:

 • терапија со антибиотици
 • по потреба, терапија со аналгетици
 • антиедематозна терапија
 • хигиенско-диететски начин на живот
 • мирување

Можни компликации:

 • прекумерен трансфер на маснотии
 • премал трансфер на маснотии
 • оток
 • хематом
 • болка
 • инфекција
 • прободување на внатрешните органи при земање на масни наслаги,
 • неправилност на кожата при пополнување на задникот
 • асиметричност
 • нереални очекувања на пациентот

закажете третман

Изберете и закажете третмани за
Зголемување на задник со трансплантација на масно ткиво

Закажи го твојот преглед

Етерна Белград – Скопје © Сите права задржани

Categories
Пластична Хирургија Тело

Зголемување на задник со импланти

Зголемување на задник со импланти

Зголемување на задник со импланти

Зголемување на задник со импланти – Ако Памела Андерсон беше синоним за луксузно и бујно деколте, и суверено владееше на крајот на деведесеттите како неприкосновен секс симбол, денес тој примат дефинитивно го презеде старлетата со ерменско потекло Ким Кардашијан токму поради естетската матрица што ја форсираме – големи сочни усни, јаболчници, тенок и тесен струк и секако голем обем на задникот.

Липосукцијата е метод за отстранување на масни наслаги кои не можат да се отстранат со диета и физичка активност.

Зголемувањето на задникот со помош на импланти започнува на самиот преглед, каде пациентката ги изразува своите желби, хирургот своите опции и на крајот заедно го избираат обликот, формата и големината на имплантот што ќе се стави. Довербата и меѓусебното разбирање помеѓу пациентот и пластичниот хирург е дефинитивно императив за секоја соработка.

Оперативна процедура за зголемување на задник со импланти

Избраниот имплант мора да одговара на градбата на пациентот. Мора да поседува сертификат дека е биолошки исправен, дека е лесен за манипулирање при самата интервенција, дека е безбеден, дека не предизвикува никакви алергиски реакции или можност да биде отфрлен од телото на пациентот.

По завршувањето на анамнезата и прегледот, пациентот се обележува, секогаш во стоечка положба и пред огледало за да и самата пациентка е запознаена со можните ефекти по самата операција. Најчесто оваа интервенција се изведува под целосна (општа) анестезија, а многу поретко под аналгоседација. Интервенцијата започнува со почетен засек, по што следи вметнување на имплантот и завршува со финален засек на кожата.

Постоперативното закрепнување вклучува:

 • одреден хигиенско-диететски режим
 • мирување
 • преврзување на задникот 15 дена
 • терапија со антибиотици, per os
 • терапија со аналгетици доколку пациентот има болки
 • антиедематозна терапија, поради спречување на појава на едем
 • хидратација на телото

Како и со секоја операција, можноста за одредени компликации е исто така многу можна:

 • болка
 • оток
 • хематом (мора да се евакуира)
 • инфекција
 • погрешно избран имплант кој може да ја води интервенцијата во две насоки – дa имаме прекумерна корекција, т.е. задникот да биде преголем и да не е во согласност со анатомските и антропометриските мерки на самата пациентка, или пак имплантот да биде мал и пациентката да не биде задоволна од исходот од оваа естетска корекција

Можни компликации се јавуваат и кога пациентот не ги следи упатствата во постоперативниот период.

закажете третман

Изберете и закажете третмани за
Зголемување на задник со импланти

Закажи го твојот преглед

Етерна Белград – Скопје © Сите права задржани

Categories
Пластична Хирургија Тело

Зголемување на потколеници со импланти

Зголемување на потколеници со импланти

Зголемување на потколеници со импланти

Зголемување на потколениците со импланти- Како и другите делови од телото, потколениците може да бидат предмет на естетски корекции. Ова е релативно нова интервенција и нејзиниот успех е тесно поврзан со развојот на импланти кои се користат за оваа намена.

Имплантите се производ на технолошкиот развој во медицината и естетската хирургија и треба да поседуваат одредени физички, биолошки и, се разбира, анатомски својства:

 • најпрво треба да бидат стерилни и за еднократна употреба
 • анатомски да одговараат на пределот каде што треба да се постават
 • да бидат безбедни во секоја смисла на зборот, да не предизвикуваат алергии, можноста за создавање контрактури да се сведе на минимум доколку не може целосно да се исклучи
 • да бидат лесни за манипулација

Како и секоја друга естетска интервенција, така и оваа започнува со земање детална и целосна анамнеза на пациентот и вршење преглед. Лекарот го слуша пациентот за да ги разбере неговите желби и очекувања, а потоа му дава свој предлог и совет што се однесува до самата операција.

Поради удобноста и на оперативниот тим и на пациентот, самата операција се одвива главно под целосна анестезија, ретко под локална анестезија. Сите витални параметри се следат при самата интервенција од страна на анестезиологот и анестетичарот.

Зголемување на потколеници со импланти

Она што е многу карактеристично за оваа операција е тоа што главно ја решава асиметријата на потколеницата во однос на другата. Завиден естетски ефект се постигнува

Во постоперативниот период, многу е важно пациентот да се придржува до одреден хигиенско-диететски режим, кој вклучува:

 • мирување
 • терапија со антибиотици (per os)
 • По потреба, терапија со аналгетици
 • антиедематозна терапија, поради можна појава на оток
 • ногата мора да биде во височина (подигната), особено кога пациентот се одмара и за време на спиење

Можни компликации:

 • оток
 • хематом
 • инфекција
 • преголем имплант т.е. прекумерна корекција
 • премал имплант т.е. пациентот не е задоволен од ефектот по операцијата
 • нереални и несоодветни очекувања на пациентот по операцијата
 • непридржување до упатствата на хирургот во постоперативниот тек од страна на пациентот може да предизвика и низа компликации

закажете третман

Изберете и закажете третмани за
Зголемување на потколеници со импланти

Закажи го твојот преглед

Етерна Белград – Скопје © Сите права задржани

Categories
Пластична Хирургија Тело

Липосукција

Липосукција

Липосукција

Липосукцијата е метод за отстранување на масни наслаги кои не можат да се отстранат со диета и физичка активност.

Во светот на пластичната и естетската хирургија липосукцијата е присутна од 1920 година, кога францускиот хирург Чарлс Дијарие го воведе концептот на контурирање на телото и отстранување на маснотии. Иако првично, оваа тогаш нова и непозната процедура беше пречекана со нож од тогашната водечка медицинска елита, денес таа е една од најчестите операции.

Липосукција - најважен критериум

Најважниот критериум кој гарантира успех на оваа операција е: ИЗБОР НА ПАЦИЕНТОТ т.е. пациент кој ќе има подобрен квалитет на живот по оперативната процедура. Општо познато е дека липосукцијата се изведува само на здрави пациенти со реални очекувања.

Клиничките студии покажаа дека само оние пациенти кои го промениле својот начин на живот по операцијата – диета, редовно вежбање – имаат долгорочна корист од липосукцијата.

По операцијата за контурирање на телото, пациентот треба да го промени својот начин на живот (да го задржи постојниот добар начин на живот), да вежба редовно и да има добро балансирана исхрана.

Кандидати за Липосукција

Липосукцијата е контраиндицирана кај бремени жени и кај пациенти со лоша општа здравствена состојба.

Идеални кандидати се лица на возраст од 30-45 години, со вишок тежина од 5-10 кг.

Лоши кандидати се луѓе над 40 години, со вишок тежина од 20 кг. над идеалната, со лузни, стрии, птоза на задникот (пад на задникот).

Важни известувања!

Пред операција, употребата на аспирин, антикоагуланси, витамин Ц и естроген е строго забранета. Важно е кожата да е еластична за да се добие мазна контура по операцијата.

ТУМЕСЦЕНТНА АНЕСТЕЗИЈА

Приоѓаме до предоперативно планирање и исцртување (секогаш во стоечка положба пред огледало, за да може да се види целата фигура). Потоа следи заспивање на пациентот и инфилтрација на специјална т.н ТУМЕСЦЕНТНА АНЕСТЕЗИЈА

Во зависност од местото на локализираните маснотии, липосукцијата, со помош на различни канили, може да се изврши на:

 • надлактици
 • стомак
 • задник
 • бутови
 • половина
 • колена
 • потколеници

Општи можни компликации се:

 • повреда на внатрешните структури и органи,
 • хематом – минлив,
 • белодробна и масна емболија,
 • инфекција,
 • вкочанетост на кожата над пределот каде што е извршена липосукција.

Постоперативниот третман и нега вклучуваат:

 • преврзување во траење од две до три недели,
 • што е можно побрзо започнување со лесна физичка активност (пешачење),
 • Fraxiparin,
 • кај пациенти кај кои е сукционирано повеќе од 5000 мл, се дава компензација од 0,25 мл кристалоиди за секој 1 мл изваден инфилтрат над 5000 мл.
 • дебелината е и медицински и естетски неприфатлива состојба во доба кога пластичната хирургија и нејзините алатки можат да ви го разубават денот и животот.

Погледнете кратко видео за липосукција

закажете третман

Изберете и закажете третмани за
Липосукција

Закажи го твојот преглед

Етерна Белград – Скопје © Сите права задржани