Categories
Пластична Хирургија

Пластична хирургија

Пластична хирургија

Пластична хирургија

Изберете третман со кој ќе го запрете времето и ќе ја истакнете вашата природна убавина:

третмани за лице и врат

третмани за тело

закажете третман

Изберете и закажете третман за:

Етерна Белград – Скопје © Сите права задржани

Categories
Лице и Врат Пластична Хирургија

Смалување на површина на поглавина

Смалување на површина на поглавина

Смалување на површина на поглавина

Смалување на површината на поглавината – овој тип на естетска интервенција својот замав го достигна предоминантно кај машката популација поради можноста за комбинации со уште една естетска корекција. Баш поради постоење на предилекциони места за губење коса кај машката популација, а во главно доаѓа до губење на коса во фронталните нивоа (кај правите природни линии) и залистоците на коса.

Скратување на челната површина е индикација кај пациент кај кои се многу видливи силно изразени старечки и длабоки брчки кои не можат да бидат санирани со ниту еден анти ејџ третман. Во овој случај пристапуваме кон изведување на челен лифтинг, скратување на површината на поглавината и спуштање пониско на фронталните линии. Цел на оваа естетска корекција е да се добие посвеж младешки изглед и брчките на челото максимално да се ’’затегнат’’ или да се ’’камуфлираат’’.

Корекцијата дава одлични резултати доколку се искомбинира со АХТ трансплантација.

Ова е изводливо во ист акт. Земање на анамнеза, предоперативна подготовка и предоперативно исцртување се првите чекори кон интервенцијата. Самата интервенција се изведува со општа аналгоседација или локална анестезија. Се завршува со отсекување на вишокот кожа на што се шијат истите во слоеви и превивање на донорската регија доколку се работи за АХТ трансплантација на коса во ист акт.  

Постоперативниот третман бара малку построго придржување кон посебен хигиенски и диететски режим, нега и на донорската регија и на предната сутурна линија како и нега за сочувување на новите пресадени фоликули. Се дава антибиотска терапија, аналгетици по потреба, хидратација на организмот и терапија против отоци.

Можни компликации:

 • Оток
 • Едем
 • Црвенило
 • Инфекција
 • Пропаѓање на режањот со кој сте манипулирале во текот на интервенцијата
 • Пропаѓање и неприфаќање на новите пресадени фоликули

закажете третман

Изберете и закажете третмани за
Смалување на површина на поглавина

Закажи го твојот преглед

Етерна Белград – Скопје © Сите права задржани

Categories
Лице и Врат Пластична Хирургија

Вадење на имплант од усните

Вадење на имплант од усните

Вадење на имплант од усните

како што тече растот и развојот на естетската хирургија, така напредувала и технологијата за производство на материјали и нивната примена во естетската хирургија.

Кон крајот на деведесеттите години и почетокот на новиот милениум на голема врата во светот на естетиката влегоа материјалите за аугментација т.е. пополнување. Овој тренд вртоглаво се качи на самиот трон што се однесува до естетиката. Скоро и да не постои позната медиумска ѕвезда која се нема подложено на третман со биополимери. Тука се метал акрилати, течен силикон, и слични други трајни но пред се вештачки материјали.    

Пополнување на усните со овие материјали беше еден од најбараните третмани.

Ерата на биополимерите е завршена одамна. Како што е објавено, нус појави и компликации кои овој препарат ги дава се многу поголеми од самите ефекти. За илустрација, Хрватска во 1992 година била земја која последна ги исфрлила и забранила за употреба биополимерите со префикс ’’канцерогени’’, а сите други земји од ЕУ тоа го  имаат направено многу одамна.

Оперативна процедура за вадење импланти од усни

Процесот на вадење импланти или со медицинска терминологија екстирпација на биополимери  секогаш се одвива во стерилни болнички услови. Претставува хируршка интервенција која се изведува со локална анестезија. По самото вадење на вештачкиот материјал од усните се шијат ивиците на раната.

Локално се аплицира антибиотска маст и пожелна е орална антибиотска терапија поради несакани бактериски инфекции.

Една од најчестите компликации која се евалуира и пред самото вадење на биополимерите е асиметрија. Појава на гранулом и миграција на самиот материјал (аплицираниот биополимер буквално се придвижува од своето примарно лежиште и дава неприроден изглед и вештачки изглед).

закажете третман

Изберете и закажете третмани за
Вадење на имплант од усните

Закажи го твојот преглед

Етерна Белград – Скопје © Сите права задржани

Categories
Лице и Врат Пластична Хирургија

Липоскулптура на лице

Липоскулптура на лице

Липоскулптура на лице

Контурирање на лицето е секако една од најинтересните хируршки и нехируршки техники и вистински предизвик за пластичните хирурзи. Кога контурирањето се прави во ординациски услови, тогаш тоа се прави со вмрежена хијалуронска киселина или со популарните филери во услови на топична анестезија.

Доколку за контурирање, односно за разубавување на лицето користиме автологно ткиво од пациентот, тогаш таа процедура мораме да ја извршуваме во болнички услови и со аналгоседација или со општа анестезија. Врз основа на продуктот, т.е. масното ткиво кое се трансферира оваа процедура го добила називот липоскулптура.

Со липоскулптура можеме да контурираме одредени делови на лицето, како што се јагодиците, да ја истакнеме и потенцираме долната вилица, да ги пополниме назолабијалните брчки и да додадеме волумен во средната третина на лицето, да додадеме масно ткиво во челото и сето тоа со цел за разубавување на лицето. 

Како и со секоја друга интервенција, после внимателно земена анамнеза се пристапува кон предоперативно исцртување на пациентот. Во првиот акт се прави липосукција на одредени делови на телото со кои пациентот не е задоволен (стомак, бутови, колкови, врат, грб, глутеалната регија) потоа се пристапува кон процес на обработка на самото масно ткиво и подготовка за липотрансфер. По уфрлањето на масното ткиво се врши блага масажа и распоредување, односно обликување на саканите регии за ефектот да биде што подолг и што подобар.   

Во постоперативниот период не се бара многу. На пациентот му се предлага мирување, хидратација на организмот, умерена и балансирана исхрана, антибиотска терапија и лекови против болка.

Со липоскулптура можеме да контурираме одредени делови на лицето, како што се јагодиците, да ја истакнеме и потенцираме долната вилица, да ги пополниме назолабијалните брчки и да додадеме волумен во средната третина на лицето, да додадеме масно ткиво во челото и сето тоа со цел за разубавување на лицето. 

Можни компликации

 • Болка
 • Оток
 • Црвенило
 • Хематом
 • Претерана корекција – ако се претера со количината на вбризгана маст
 • Асиметрија
 • Инфекција

закажете третман

Изберете и закажете третмани за
Липоскулптура на лице

Закажи го твојот преглед

Етерна Белград – Скопје © Сите права задржани

Categories
Лице и Врат Пластична Хирургија

Секундарна Септоринопластика

Секундарна септоринопластика

Секундарна Септоринопластика

Секундарна септоринопластика претставува, секундарна односно втора операција на веќе оперираниот нос.

Поради самата комплексност, анатомија и функционалност на носот, поради различни хируршки техники кои се користат за секое врзно ткиво посебно, често пати се случува да не го добиеме саканиот ефект. Ефектите на кои сме се надевале како по функционалност, така и естетски често изостануваат по првата операција на носот.

Операција на нос – Барби нос.

Во тој случај пристапуваме кон друга операција
т.е. секундарна ринопластика

Карактеристики на секундарната септоринопластика се:

 • Минимално време кое се препорачува да измине од првата до секундарната ринопластика е една година.
 • Во корекција на деформитети, се користи само автоген материјал (рскавица од септум, уво или ребра, дермални графтови, коскени графтови од мекото ткиво на главата – поглавината).

Доколку се користат алопластични (вештачки материјали), компликациите се поголеми.

 • Хируршка дисекција на ткивото, како и самата хируршка манипулација мора да бидат сведени на минимум. Причините зошто е тоа вака се затоа што по операцијата на носот имаме пореметена васкуларизација на ткивата и зараснувањето е отежнато.
 • Се препорачува отворен оперативен пристап. 

Можните компликации се целосно идентични како и компликациите кај првата операција на носот.

 • Крварење (хеморагија)
 • Инфекции
 • Ирегуларна корекција

Постоперативниот тек е целосно идентичен како кај првата операција на носот.

закажете третман

Изберете и закажете третмани за
секундарна септоринопластика

Закажи го твојот преглед

Етерна Белград – Скопје © Сите права задржани

Categories
Лице и Врат Пластична Хирургија

Операција на носот – Септоринопластика

Операција на носот - Септоринопластика

Операција на носот – Септоринопластика

Носот претставува најисфрлениот дел на лицето. Самата операција е најкомплицирана интервенција од сите други естетски и корективни операции од повеќе причини.

При секоја средба и остварување на секаква вербална комуникација, фокусот на соговорникот секогаш паѓа на носот, баш поради неговата централна поставеност. Што се однесува до самата анатомија на носот, таа е многу комплицирана баш поради фактот дека се застапени скоро сите анатомски ткива. Секое од нив подлежи на посебни оперативни техники кои се единствени и специфични.

Носот после било која естетска корекција, мора првенствено да ја сочува својата основна функција, а тоа е да биде почетна станица на респираторниот тракт. 

Освен во процесот на дишење, носот претставува и сетилен мирисен орган.

Кога се врши класична хируршка корекција на нос, постои ризик од засилено крварење. Меѓутоа, операцијата на нос со ласер е метода со помош на која оваа непријатност и компликација се решава ефикасно. Со други зборови, ласерската операција на носот му овозможува на хирургот поголем степен на комфор во текот на интервенцијата, поради немање крварења и смалени штетни последици од зафатот.

Операција на носот – Однос на пациентот кон естетската корекција на носот

Ова претставува многу комплициран сегмент што се однесува до сите естетски корекции, а особено кога е во прашање операција на носот затоа што самите пациенти често прават одредени грешки (бараат премал нос, бараат нос кој не се подудара со моменталните антропометриски мерки кои се различни за различни раси, носат слика и покажуваат како би сакале да изгледа нивниот нос, а притоа  воопшто не го споредуваат со сопствениот физички изглед.   

Успехот на секоја операција е темелниот разговор со пациентот ако е потребно и повеќе пати, внимателно слушање на неговите желби, предлог на можности кои доаѓаат предвид и добро да се процени дали пациентот има реални или нереални очекувања.

Операцијата на носот се изведува под општа анестезија. Анестезија се дава на пациентот после предоперативните подготовки и на направениот оперативен план. Постојат повеќе техники што се однесуваат на изведувањето на самата операција, но во главно се работат отворени или затворени техники (во зависност од објективните индикации).

Барби усни или Руски усни?

Постоперативен тек

По завршувањето на операцијата во самите носни ходници се поставуваат масни гази, а на самиот нос однадвор т.е. на носната пирамида која подлежи на одредени естетски корекции се поставува гипсена маска или одредена плочка која има за цел да го фиксира и стабилизира носниот дел кој бил третиран.

Се даваат капки за нос кои се користат по вадење на масните гази од носот, антибиотска терапија по потреба и лекови против отоци и изразени хематоми како и отоци во регијата околу носот. Ова не би требало да ги исплаши или испаничи пациентот затоа што тоа е сосема очекувана реакција на организмот после операцијата баш поради специфичноста на истата регија и поради манипулацијата со носните анатомски делови во текот на самата интервенција. 

Она што секогаш треба да му се предочи на пациентот е дека финалниот изглед носот го добива меѓу 6-12 месеци после операцијата. 

Операција на врвот од носот

Освен тврдиот коскен дел на носот, носот поседува и т.н. ’рскавичен мек дел. Меката ’рскавица е најзастапена на врвот на носот и таа подлежи на одредени корективни пристапи.

Без разлика дали се работи за првата или секундарната септоринопластика, операцијата на врвот на носот може да се направи во рамките на тие операции или како посебна естетска корекција. 

 

Она што хирургот го постигнува кога ја работи операцијата на носот е:

 

 • Менување на проекцијата на врвот на носот (Го менуваме типот на проекција на носот во однос на останатите структури на лицето).
 • Смалување на проекцијата на носот (во главно се користи редукција на внатрешноста на рскавицата за да се постигне овој ефект
 • Корекција на ротацијата на носот

По претходно земени добри анамнези и извршени прегледи во услови на општа анестезија се прави операција со максимална почит кон комплетниот постоперативен протокол.
Од можните компликации по операцијата, најважни се компликациите кои се однесуваат на респираторната и сетилната функција на носот. (кога пациентот има потешкотии со дишењето и сетилото за мирис).

Кога е оваа операција во прашање, исклучително е важно да има индивидуален пристап кон секој пациент.

закажете третман

Изберете и закажете третмани за
Операција на носот - Септоринопластика

Закажи го твојот преглед

Етерна Белград – Скопје © Сите права задржани

Categories
Лице и Врат Пластична Хирургија

Операција на врвот на носот

Операција на врвот на носот

Операција на врвот на носот

Операцијата на врвот на носот е многу барана корекција во денешно време, затоа што носот е централен дел на лицето и од него зависи целата геометрија и перцепција за изгледот.

Врвот на носот се разликува од личност до личност и често се случува изгледот на носот некому да не му се допаѓа и да сака поинаков врв на нос.

Природата на секој од нас му дала различен нос со различен облик, но секоја девојка сака мал прчест нос.

Оперативна процедура на врвот од носот

Освен тврдиот коскен дел на носот, носот поседува и т.н. ’рскавичен мек дел. Меката ’рскавица е најзастапена на врвот на носот и таа подлежи на одредени корективни постапки.

Без разлика на тоа дали се работи за прва или секундарна септоринопластика, операцијата може да се одработи во рамките на тие операции или како посебна естетска корекција.

Она што хирургот го постигнува кога е во прашање операцијата на врвот од носот е следново:

 • Промена на проекцијата на носот (го менуваме типот на проекција на врвот на носот во однос на другите структури на лицето).
 • Се смалува проекцијата на врвот на носот (во главно се користи редукција на внатрешноста на ’рскавицата за да се постигне овој ефект).
 • Корекција на ротацијата на носот.

По претходно добро земени анамнези и извршен преглед во услови на општа анестезија, се прави операција со максимално почитување на комплетниот постоперативен протокол.

Компликации по операцијата

Од можни компликации по операцијата, најважни се компликациите кои се однесуваат на респираторната функција на носот и осетните компликации (кога пациентот има потешкотии при дишењето и видно е изменето сетилото за мирис).

Кога е оваа операција во прашање, многу е важен индивидуалниот пристап кон секој пациент.

закажете третман

Изберете и закажете третмани за
Операција на врвот на носот

Закажи го твојот преглед

Етерна Белград – Скопје © Сите права задржани

Categories
Лице и Врат Пластична Хирургија

Затегање (Лифтинг) на лице и врат со конци

Затегање (Лифтинг) на лице и врат со конци

Затегање (Лифтинг) на лице и врат со конци

Затегање или лифтинг со конци е револуционерна метода за затегање на лице и врат за само 30 мин. Техниката која по се судејќи би можела да биде добра алтернатива на класичниот лифтинг на лице и по резултатите и по времето на изведба, а секако и по финансискиот аспект.

Надворешните фактори, влијанието на гравитацијата, стресниот начин на живеење на модерниот човек, доведуваат до тоа што понекогаш имаме премалку време да си посветиме на нашиот надворешен изглед и во еден момент да станеме незадоволни со нашата слика во огледалото. Млитава, опуштена кожа, спуштени капаци и збрчкан врат се често последица на неадекватна нега, нездрав живот, стрес и многу други фактори.

Од друга страна развој на естетската идеја прогресивно отиде толку далеку да сега постои и алтернативно решение на класичниот лифтинг на лице, а тоа се Силуете меките конци (Silhouette soft niti). Тие претставуваат конци со одредени конусни делови во 2 правци. Може да се користат за подигање на долниот и горниот масив на лицето, за затегање на вратот и за подигање на веѓите.

Процедура на затегање на лице и врат со конци

Самата процедура на затегање на лице и врат со конци се изведува во болнички услови. По апликацијата на локална анестезија се пристапува кон аплицирање на мали дози 0.2 локална инфилтративна анестезија (Лидокин – адреналин), така што комплетната регија се третира обезболена. Во стерилни и безболни услови се изведува аплицирање на еден или повеќе пара од овие Силуете меки конци.

Се предизвикува затегање на третираните регии на лицетои вратот, репарација, регенерација и ревитализација. Тие се во ткивото присутни некои 8-12 месеци, а потоа целосно се разградуваат во организмот. Ефектот на затегање и подмладување на лицето и вратот почнува да се воочува после 2 месеца и трае до 3 години па и повеќе (зависи од индивидуална реакција).

Затегање на лицето и вратот со конци може да се повтори повеќе пати

Не постои ограничување во кои години смее да се прави затегање на лице и врат со конци.

Контрадикторно е кај пациенти кај кои е присутна локална кожна инфекција, автоимуни болести, имуносупресивни личности и личности кои се на антикоагулантна терапија.

По апликацијата на овие конци, влезното место се затвара со специјален фластер кој не се вади 24 часа. Пациентот веќе следниот ден се враќа на своите секојдневни активности, со пропишана антибиотска терапија и совети. Шминка е дозволена после 48 часа.

Ефекти на класични холивудски лифтинзи на лице сега се многу пристапни, помалку болни и помалку чинат, а ефектите кои се добиваат по третманот корисниците ги споредуваат со вистинските холивудски диви и нивните насловни страни.

закажете третман

Изберете и закажете третмани за
Лифтинг на лице и врат со конци

Закажи го твојот преглед

Етерна Белград – Скопје © Сите права задржани

Categories
Лице и Врат Пластична Хирургија

Лифтинг на лице

Лифтинг на лице

Лифтинг на лице

Лицето е огледало на душата. Стареењето на лицето е комплексен процес кој претставува кумулативен ефект од симултани промени на компонентите на лицето, како и меѓусебните интеракции на променетите компоненти.

Естетски процедури и корекциите кои се користат кога е во прашање кожата на лицето, може да ги поделиме во две групи:

 1. Процедури кои се однесуваат на подобрување на квалитетот на кожата
 2. Процедури кои се однесуваат на затегање и котурирање на деловите на кожата на лицето

Лифтинг на лице припаѓа на друга група процедури. Со помош на оваа техника кај пациенти кај кои има индикации за ваква операција се постигнува ефект на затегање на лицето, подмладување, се отстранува вишок на кожа, лицето добива младешки контури, свежина и едрост. Самата оперативна техника и ефектите од неа долгорочно претставуваат голем предизвик и за пластичните хирурзи.

Статистиката покажува дека лифтингот на лице заедно со операцијата на нос и аугментација на гради, на планетарно ниво е една од најбараните естетски корекции. По прегледот и разговорот меѓу пациентот и хирургот, на пациентот му се објаснува начинот и пристапот на операцијата. Се упатува на анестезиолошки преглед, му се воочуваат компликациите, и му се предочува постоперативниот тек.

Операцијата за затегнување (лифтинг) на лице најчесто се изведува во општа анестезија, а неретко некои хирурзи ја прават со локална анестезија. Треба да нагласиме дека процесот на стареење и пропаѓање ги опфаќа сите кожни и поткожни структури, па дури и стареењето и пропаѓањето на коскениот дел на лицето, меѓутоа со лифтингот на лице не може да се манипулира на коскените делови (за тоа се користи аугментивни техники со хијалуронска киселина, маст итн.).

Лифтингот на лице (face lifting) e процедура со која се постигнува затегнување на кожата и подкожното масно ткиво, со или без манипулирање на СМАС при што се отстранува вишок на кожа, со криење на белези во природните набори на кожата.

Можни компликации од лифтинг на лице:

 • Хематом – најчеста компликација. Се појавува до 12 часа постоперативно и треба да се отстрани
 • Некроза на режањот (пропаѓање на затегнатиот дел од лицето), процент од овие компликации е 1-3%,
 • Повреда на нервите на лицето,
 • Хипертрофични белези.

Постоперативен период по лифтинг на лице:

 • 24-48 часа се лежи со подигната глава,
 • Конците се вадат прогресивно почнувајќи од 4тиот постоперативен ден,
 • Да не се земаат препарати кои потенцираат крварење,
 • Пушачи, две недели пред и после оперативниот зафат да не пушат!

закажете третман

Изберете и закажете третмани за
Лифтинг на лице

Закажи го твојот преглед

Етерна Белград – Скопје © Сите права задржани

Categories
Лице и Врат Пластична Хирургија

Дермоабразија

Дермоабразија

Дермоабразија

Дермоабразија спаѓа во естетски корекции кои влијаат на подобрување на квалитетот на кожата на сите нивоа.

Прв пат дермоабразијата како иновативна техника е изведена во Италија. Оваа интервенција во суштина претставува абразија (шмирглање, отстранување) на епидермисот и површниот слој на дермисот со цел да ги подобри неправилните контури и кожните промени. Длабочината на дермоабразијата не би смеела да оди подлабоко од средниот слој на кожата или т.н. папиларен слој на дермисот.

Интервенцијата може да се одработи со тотална анестезија или со аналгоседација. Пациентот е истовремено и обезболен и заспан за време на интервенцијата како и после неа. Откако ќе се направи предоперативна подготовка и ќе се постават индикации за дермоабразија, се пристапува кон механичко отстранување на површните слоеви кожа, со помош на медицинска шмиргла или дермоабратор, се додека не се појави точкасто површно крварење. Сѐ додека трае интервенцијата, пациентот е заспан што дава додатен комфор за операторот.
Следната фаза на дермоабразијата е апликација на хемиски пилинг за да се постигне додатна регенерација.

Индикации за примена на дермоабразија:

 • Акни
 • Белези
 • Тетоважи
 • Пигментација
 • Кератолички лезии
 • Брчки
 • Ринофима

Постоперативна нега

Постоперативното опоравување трае околу 7 дена.

Тогаш пациентот има специјална маска која ја носи 24/7 за да се спречи можна несакана инфекција на младиот и нов епителен слој. После тие 7 дена пациентот ја мие маската и продолжува со користење на хидратантни креми и серуми, креми за интензивна епителизација и задолжително аплицирање креми со висока УВ заштита.

Треба да се напомене дека црвенилото е неизбежно поради механичко оштетување но е со минлив карактер. Можна е појава на хипер или хипопигментација и хипертрофичен белег, доколку дермоабразија ви прави лице кое нема доволно искуство и не е стручно за тоа.

закажете третман

Изберете и закажете третмани за
Дермоабразија

Закажи го твојот преглед

Етерна Белград – Скопје © Сите права задржани