Корекција на брадавици

Корекција на брадавици

Корекција на вовлечени брадавици еднострано и двострано

Корекција на брадавици - Брадавицата (nipple - aerola complex) претставува многу важен анатомски и функционален дел од целата дојка. Соодветно на тоа, игра важна улога во однос на естетскиот изглед, но и функционалноста бидејќи е нераскинлив дел од системот за доење, т.е. лактација. Исто така, има сетилна и тактилна улога, играјќи важна улога во самодовербата на жената.

Кога станува збор за корекции на дојките во прашање, посебно значење се придава на корекција на брадавиците. Од анамнезата добиваме информации за тоа кога брадавицата станала вовлечена и дали е поврзана со одредени патолошки состојби. Откако ќе се направат сите испитувања, се пристапува до оперативниот план каде се врши означување, исцртување и означување.

Еднострана корекција значи дека коригираме само една брадавица, додека двострана корекција значи дека корекцијата се однесува на двете брадавици.

Оперативните техники ги одредуваат хирургот и неговиот тим

Самата операција е успешно завршена по корекција на овој важен комплекс, со шиење, т.е. фиксација со хируршки конци. Потоа следува нанесување на локални антибиотски масти кои имаат заштитна улога и дополнително ја хидрираат кожата за да се спречи прекумерно сушење и дехидратација. По потреба се даваат системски антибиотици и лекови против болки.

Постоперативниот период е релативно безболен и по кратко време пациентката може да се врати на секојдневните активности без преголем напор и оптоварување, и со одреден пропишан хигиенско-диететски режим.

Можни компликации:

  • Губење на брадавицата (инциденца 0,5%),
  • Естетски неприфатливи лузни,
  • Некроза на одреден реконструктивен дел, кој професионално се нарекува лобус,
  • Неправилна положба на брадавицата (неприлагодена положба на самата брадавица),
  • Козметички разочарувачки резултат.

закажете третман

Изберете и закажете третмани за
Корекција на брадавици

Етерна Белград – Скопје © Сите права задржани