Зголемување на задник со трансплантација на масно ткиво

Зголемување на задник со трансплантација на масно ткиво

Зголемувањето на задникот со трансплантација на масно ткиво е естетска операција која, по своите карактеристики, е поврзана и со липосукција и со реконструкција на глутеалната регија, сѐ со една единствена цел, да се зголеми посакуваниот регион.

Масното ткиво претставува автологно ткиво (ткиво од самиот пациент) и на тој начин ова ткиво има одредени биолошки својства кои се карактеристични за самиот пациент.

Кандидати за оваа операција се пациенти кои, покрај реални и објективни индикации, не би сакале да го зголемат задникот со импланти, па затоа вистинскиот избор, кога станува збор за аугментација, е нивното сопствено масно ткиво. Како и секоја друга естетска интервенција, таа започнува со земање анамнеза, испитување и исцртување на пациентот пред огледало во стоечка положба.
Самата операција за зголемување на задникот се изведува под општа анестезија или аналгоседација.

Најпрво се врши липосукција на критичните делови од телото од кои, со помош на канили со различен дијаметар, се земаат (евакуираат) маснотии. Потоа земеното масно ткиво хируршки се обработува и се подготвува за аплицирање во задникот, т.е. да се направи популарниот трансфер на маснотии (липотрансфер).

Со самата интервенција се постигнуваат два ефекта:

 • се зголемува задникот, т.е. се додава саканиот волумен
 • се врши дополнително контурирање на задникот, односно на липоскулптурата

По завршувањето на апликацијата на масното ткиво, пациентката се буди, портите (влезните точки каде што биле канилите) се зашиени и врз нив се става завој, со цел да се изолираат, со цел регионите кои даваат и примаат маснотии да се изолираат од остатокот од телото заради превенција.

Постоперативен тек:

 • терапија со антибиотици
 • по потреба, терапија со аналгетици
 • антиедематозна терапија
 • хигиенско-диететски начин на живот
 • мирување

Можни компликации:

 • прекумерен трансфер на маснотии
 • премал трансфер на маснотии
 • оток
 • хематом
 • болка
 • инфекција
 • прободување на внатрешните органи при земање на масни наслаги,
 • неправилност на кожата при пополнување на задникот
 • асиметричност
 • нереални очекувања на пациентот

закажете третман

Изберете и закажете третмани за
Зголемување на задник со трансплантација на масно ткиво

Етерна Белград – Скопје © Сите права задржани